LX-a sesjaLX-a sesja odbędzie się 28 kwietnia 2006r. tj. piątek o godz. 10.00 w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrym Mieście przy ul. Górnej 1.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych
zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dodre Miasto
za 2005 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Dobrego Miasta za 2005 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.
9. Podjęcie uchwały w zmieniającej uchwałę Nr LVIII/436/06
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 3 kwietnia 2006r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego.
10.Podjęcie uchwały w zmieniającej uchwałę Nr LVIII/437/06
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 3 kwietnia 2006r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
złotowego.
12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVIII/441/06 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 3 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od
budynków lub ich części wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej, w których dokonano remontu elewacji zewnętrznej budynku.
14.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inwestycji pod nazwą „Remont
dachu Baszty Bocianiej w Dobrym Mieście”.

15.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inwestycji pod nazwą „Budowa
mieszkań komunalnych w Dobrym Mieście”.

16.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Kabikiejmy-”.

17.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inwestycji pod nazwą „Rozbudowa
budynku OSP w Dobrym Mieście”.

18.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inwestycji pod nazwą „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Dobrym Mieście”.

19.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inwestycji pod nazwą „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś Mała”.

20.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: , Orzechowo, Łęgno,
”.

21.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej -Stary Dwór”.

22.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podleśna-Jesionowo”.

23.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inwestycji pod nazwą „Rozbudowa
Szkoły Podstawowej we wsi Barcikowo z adaptacją „starego budynku
szkoły” na świetlicę wiejską”.

24.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inwestycji pod nazwą „IV etap
budowy ulic na osiedlu Przysiółek Górny w Dorym Mieście”.

25.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inwestycji pod nazwą „Przebudowa nawierzchni ulicy wewnętrznej wraz z odwodnieniem we wsi Barcikowo”.

26.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej -Barcikowo wraz z przebudową mostu”.

27.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inwestycji pod nazwą „Budowa dróg osiedlowych na osiedlu Przysiółek Górny”.

28.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami w sprawie podziału istniejącej Gminy Dobre Miasto na dwie odrębne jednostki samorządu terytorialnego.

29.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczek ekologicznych
mieszkańcom wsi.

30.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIII/411/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Gminy Dobre Miasto z organizacjami pozarządowymi w
2006 roku.

31.Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inwestycji pod nazwą „Rozbudowa
Remizy Strażackiej w części garażowej w Cerkiewniku”.

32.Sprawozdanie z działalności jednostek gminnych i spółek komunalnych w Dobrym Mieście za 2005 rok.

33.Sprawozdanie za 2005 rok z realizacji uchwały Nr XXXIII/258/98 Rady
Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 27 lutego 1998r. (ze zmianami) w sprawie zasad tworzenia oraz gospodarowania zasobem nieruchomości
stanowiących własność Gminy Dobre Miasto.

34.Informacja o funkcjonowaniu przedszkoli w Dobrym Mieście.

35.Wolne wnioski.

36.Zamknięcie obrad.

Źródło: BIP 1. bruner (Odpowiedz na ten komentarz) Dodano: czwartek, 18.05.2006 O godzinie: 19 : 36

  Cuż nie udzielili.
  Tusiński ma dylemat czy podpisać uchwałę.
  Wojewoda z PIS-u i tak ją uchyli.
  Róbcie tak dalej,lepszej kampanii wyborczej burmistrzowi nie mozna zrobić.
  Bo jeżeli głupota,a nie zdrowy rozsądek decydują o działaniu radnych. Wyborcy
  zapewne ocenią,

 2. fafik (Odpowiedz na ten komentarz) Dodano: wtorek, 25.04.2006 O godzinie: 15 : 16

  Mam nadzieję, że wreszcie nasi radni zmądrzeją i po raz pierwszy nie udzielą
  absolutorium burmistrzowi i wojewoda zarządzi zarząd komisaryczny.


0

Pamiętaj! Dodając komentarz odpowiedasz za jego treść!