Dnia 4 listopada 2008r. tj. wtorek o godzinie 16.00 w budynku – Kina „Przyjaźń” w Dobrym Mieście, przy ul. Olsztyńskiej 2, odbędzie się II-a sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia oficjalnego loga Młodzieżowej Rady Miejskiej.

12. Podjęcie uchwały stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

13. Sprawozdanie z organizacji imprezy pn. „I Dobre Miasto 2008”.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący
Młodzieżowej Rady Miejskiej
Mariusz Kwiatkowski  1. Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu. Zrób to pierwszy!0

Pamiętaj! Dodając komentarz odpowiedasz za jego treść!