Pisanka i palma wielkanocnaMiejsko-Gminny Konkurs Plastyczny Pisanka i palma wielkanocna

1. Cele
Pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Rozwijanie i rozbudzanie zdolności plastycznych. Kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży.
2. Organizator konkursu

3.  Warunki uczestnictwa
Dzieci grup „0″ przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum, w następujących kategoriach wiekowych: I kat. – grupy „0″II kat. – kl. I-IIIIII kat. – kl. IV-VI, IV kat. – gimnazjum.
4. Tematyka konkursu
a.  PISANKA WIELKANOCNA – forma przestrzenna: pisanka wykonana  tradycyjną techniką ludową lub wykonana z gipsu, gliny, papieru itp.
b. PISANKA WIELKANOCNA – forma płaska : wykonana na papierze  lub kartonie techniką np. kolaż, grafika, malarstwo i inne. Format – A4
c. PALMA WIELKANOCNA – liczy się pomysłowość i oryginalność wykonanych palm.
5. Warunki uczestnictwa
Uczestnik konkursu może wykonać po jednej pracy z każdego tematu.   winna być opisana na dodatkowej kartce i powinna zawierać: adres, wiek, szkołę, nazwisko i imię dziecka, nauczyciela prowadzącego .<
6. Obowiązki i prawa organizatora
Nadesłane lub dostarczone prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wykorzystane do różnych publikacji bez zgody ich autorów. Przekazanie  prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu.
7. Nagrody
Udział w wystawie pokonkursowej jest wyróżnieniem. Organizator zapewnia dyplomy i nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej .
8.Kalendarz konkursu
Termin składania prac upływa z dniem 14 kwietnia 2006 roku. Uroczystość wręczenia nagród, dyplomów i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w „Małej Galerii” w Centrum Kultury. O terminie otwarcia wystawy poinformujemy telefonicznie lub listownie.
9. Jury konkursu
Członkami jury zostaną plastycy oraz przedstawiciele organizatora konkursu. Decyzje jury są ostateczne.
10.Sekretariat konkursu
Prace należy składać w Centrum Kultury w Dobrym Mieście,  ul. Grudziądzka 9 B. Informacji udziela Greta Hrywniak – instruktor ds. plastyki – 616 15 91

Źródło: centrumkultury.pl  1. Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu. Zrób to pierwszy!0

Pamiętaj! Dodając komentarz odpowiedasz za jego treść!