Szkolenie | DobreMiasto.info • Nieoficjalny serwis Dobrego Miasta


Jeżeli nie możesz znaleźć tego czego szukasz, spróbuj skorzytać z poniższej wyszukiwarki:


OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
W DOBRYM MIEŚCIE
OFERTA BEZPŁATNEGO KURSU ZAWODOWEGO

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP organizuje bezpłatne kursy zawodowe dla osób w wieku 18 –25 lat, które nie uczą się i nie pracują. Szkolenia te są o różnym charakterze, obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne z modułami dotyczącymi doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Koszty egzaminów zewnętrznych, niezbędnych badań i zaświadczeń lekarskich, ubrań roboczych, ubezpieczenia NNW, dojazdów oraz wyżywienia pokrywa organizator. Wszystkie zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych instruktorów oraz doświadczonych pracowników Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie
Magazynier – Kierowca wózka jezdniowego
z napędem silnikowym
Kurs obejmuje 136 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z modułami dotyczącymi doradztwa zawodowego
i pośrednictwa pracy. Koszty egzaminów zewnętrznych, badań i zaświadczeń lekarskich, ubrań roboczych,
ubezpieczenia NNW, dojazdów oraz wyżywienia pokrywa organizator.
Planowany termin realizacji kursu: kwiecień – maj 2014

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP
11-040 Dobre Miasto
ul. Grudziądzka 9b
Tel./fax: 89 715 28 40

Bezpłatne Szkolenia Zawodowe

Ośrodki Szkolenia Zawodowego w Dobrym Mieście, Olsztynie oraz w Klebarku Wielkim
organizują bezpłatne kursy zawodowe dla osób w wieku 18-25 lat, nie uczących się
i nie pracujących :
1.”Tokarz – Frezer. Kurs obróbki metali metodą ręczną i maszynową”
2. „Tapicer”
3. ”Stolarz”
4. „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG – 141 i MAG – 135”
( Szczegóły kursów w załącznikach.)
5. „Kucharz”
6. ”Kelner” ( informacja bezpośrednio w OSZ Olsztyn).Nasze Ośrodki wyszkolą i przygotują kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawców. Ww. kursy finansowane są ze środków EFS.