Nowoczesne metody zarządzania w Urzędzie Miasta

W 2009 roku do Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście wpłynęła propozycja z firmy Trianon sp. z o. o. z Ostródy wspólnej realizacji projektu „Po pierwsze jakość – wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania w urzędach administracji samorządowej”.

Decyzją Burmistrza Urząd Miejski dnia 31 marca 2009 r. zadeklarował przystąpienie do realizacji projektu jako jeden z partnerów.
W sierpniu 2009 r. podpisano umowę na realizację projektu.

Projekt „Po pierwsze jakość – wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania w urzędach administracji samorządowej” był realizowany w okresie od 1.09.2010 r. do 31.12.2010 r.

Partnerami projektu zostali:
1. Urząd Gminy w Gietrzwałdzie.
2. Urząd Gminy w Grunwaldzie
3.
4. Urząd Miejski w Olsztynku.
5. Urząd Miejski w Ornecie.
6. Urząd Miasta w Ostródzie.
7. Urząd Miejski w Pułtusku.
8. Starostwo Powiatowe w Gołdapi.
9. Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim.
10. Starostwo Powiatowe w Mławie.
W ramach projektu odbyły się następujące szkolenia pracowników urzędów:
1.Szkolenie kadry zarządzającej.
2.Szkolenie Istota systemu zarządzania jakością
3.Szkolenie z komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

W dniach 3-5.11.2010 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście została przeprowadzona przez auditora wiodącego Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. Jana Kofluka ocena wdrażania systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001-2009.

Audit certyfikacyjny dostarczył dowodów, że system zarządzania jest utrzymywany zgodnie z wymaganiami normy i decyzją Zarządu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacji został nadany certyfikat systemu zarządzania.

W dniu 14.12.2010 r. podczas konferencji zamykającej projekt został przekazany na ręce Burmistrza Stanisława Trzaskowskiego, Certyfikat jako dowód, że Urząd Miejski w Dobrym Mieście spełnia wymagania Normy PN-EN ISO 9001:2009.

Ważność certyfikatu – 18 listopad 2013 r.  1. abc (Odpowiedz na ten komentarz) Dodano: poniedziałek, 20.12.2010 O godzinie: 23 : 40

    Nie „audit” tylko „audyt”.
    Nie „auditor” tylko „audytor”

    Zarówno audyt jak audytor są zwykłymi, polskimi słowami, których znaczenie można sprawdzić w słowniku. To nie boli.


0

Pamiętaj! Dodając komentarz odpowiedasz za jego treść!