LVIII sesja Rady MiejskiejLVIII sesja Rady Miejskiej, która odbędzie się 3 kwietnia 2006r. tj. poniedziałek o godz. 10.00 w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrym Mieście przy ul. Górnej 1.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.
4. Informacje Przewodniczącego Rady.<br />
5. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sełectwa i utworzenia dwóch jednostek pomocniczych: sołectwa i sołectwa – osada.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Knopin – osada.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie sołectwa Knopin.
13. Podjęcie uchwały zmianiającej uchwałę w sprawie utworzenia sołectw i osiedli. 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Szkołach Podstawowych, Gimnazjum Publicznym, Przedszkolach Samorządowych i w Zespole Obsługi Ekonimiczno Administacyjnej w Gminie Dobre Miasto.
16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznycm o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Dobre Miasto.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budynków Komunalnych w Dobrym Mieście.
18.Sprawozdanie z działalności Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście.
19.Sprawozdnaie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2005.
20.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dobre Miasto na lata 2004-2006.
21.Sprawozdanie ze współpracy Gminy Dobre Miasto z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku.
22.Sprawozdanie z funkcjonowania sportu na terenie Gminy Dobre Miasto. 23.Sprawozdanie z dzialalności Komisji Rady Miejskiej na 2005 rok. 24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.

Źródło: BIP  1. olala (Odpowiedz na ten komentarz) Dodano: środa, 29.03.2006 O godzinie: 11 : 33

    i znowu się zaczyna? co? to nie tylko o to chodzi. To chodzi o…PIENIĄDZE!!!!!

  2. juda (Odpowiedz na ten komentarz) Dodano: wtorek, 28.03.2006 O godzinie: 12 : 25

    zanosi się na kolejną burzę…


0

Pamiętaj! Dodając komentarz odpowiedasz za jego treść!