LIII sesja Rady Miejskiej LIII sesja Rady Miejskiej
odbędzie się 28 grudnia 2005r. tj. środa o godz. 10.00 w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrym Mieście przy ul. Górnej 1.
Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu.
4. Informacje Przewodniczącego Rady.
5. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Dobre Miasto na 2006r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2005r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Dobre Miasto.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwałę nr LII/395/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 29 listopada 2005r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy
gminy Dobre Miasto z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz
szczegółowości warunków i zasad przyznawania nauczycielom dodatków:
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/280/05 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowości warunków i zasad przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomani na lata 2006-2008”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy
Rady Miejskiej na 2006 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrym Mieście na 2006 rok.
19. Rozpatrzenie wniosków Komisji Rolnictwa, Samorządu, Zdrowia
i Opieki Społecznej w sprawie podstawowej opieki zdrowotnej oraz
zajęcie przez Radę stanowiska.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Źródło: BIP 1. arka (Odpowiedz na ten komentarz) Dodano: środa, 21.12.2005 O godzinie: 9 : 58

  To Pan G. nie jest Prezesem DROP? Czyżby obowiązywała zasada
  „Murzyn zrobił swoje,Murzyn musi odejść”. Ostrzegałem, że jest
  kwestią czasu kiedy Pana wykolegują. Narobił się Pan a jak zobaczyli, że są
  efekty to przyszli jak po swoje. Współczuję Panu ale nie jest Pan pierwszym i
  ostatnim. Przypomnę tylko kto wyciągnął gminę z długów a kto z tego bezczelnie
  korzysta.

 2. j23 (Odpowiedz na ten komentarz) Dodano: poniedziałek, 19.12.2005 O godzinie: 23 : 41

  Najciekawszy będzie punkt 12 a mianowicie nowy Prezes DROP przedstawi
  Burmistrzowi ( prywatnie Heniek Stasiowi ) to co ustalili na ul. Fabrycznej.


0

Pamiętaj! Dodając komentarz odpowiedasz za jego treść!