Wójtowie i burmistrzowie rozmawiali o drodze krajowej nr 51 Wójtowie i Burmistrzowie reprezentujący gminy: Dywity, Baroszyce, , Kiwity; miasta: Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto, Orneta na spotkaniu, które odbyło się w dniu 02.03.2006 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, w obecności Starosty Powiatu Olsztyńskiego oraz Członka Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, uznali za słuszne i konieczne, wyrażenie swojego stanowiska w sprawie planów modernizacyjnych drogi krajowej nr 51 na odcinku Olsztyn – Przejście Graniczne w Bezledach.

Uczestnicy spotkania, biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie tej drogi dla rozwoju naszego województwa spowodowane między innymi:

– sygnalizowaną przez prasę lokalną możliwością skierowania dostaw mięsa do Rosji jedynie przez przejście graniczne w Bezledach,

– wzrastającym transportem surowca drzewnego oraz niebezpiecznych ładunków ropopochodnych z Kaliningradu,

– znacznym zwiększeniem obciążenia transportem odpadów komunalnych z terenu gmin biorących udział w realizacji programu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie oraz związanego z tym programem składowiska balastu w Żardenikach,

– ciągłą niewydolnością transportu kolejowego, uważają, iż zakładane terminy modernizacji drogi krajowej nr 51 są terminami zbyt odległymi.

Uczestnicy spotkania zwracają również uwagę, iż droga ta ze względu na zlokalizowanie terenów Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bartoszycach, Lidzbarku Warmińskim, Dobrym Mieście nabiera również szczególnego znaczenia w pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych, a tym samym dla rozwoju gospodarczego regionu.

Uczestnicy spotkania zwracają się z apelem do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, a zwłaszcza do wszystkich parlamentarzystów ziemi warmińsko – mazurskiej o podjecie wszelkich możliwych działań przyśpieszających modernizację tej drogi.

Ze Swej strony uczestnicy spotkania deklarują ewentualną pomoc organizacyjną, planistyczną z finansową włącznie.

Uczestnicy spotkania uważają za celowe dokonać ponownej oceny zamierzeń modernizacyjnych dotyczących drogi krajowej nr 51 w przeciągu najbliższych 4 m-cy.

Źródło: BIP 1. drogowiec (Odpowiedz na ten komentarz) Dodano: środa, 26.04.2006 O godzinie: 21 : 05

  Zaczyna też pisać o przyspieszeniu modernizacji 51 prasa np wczesniejszy nr gw

 2. drogowiec (Odpowiedz na ten komentarz) Dodano: poniedziałek, 24.04.2006 O godzinie: 21 : 43

  Pierwsze konkrety już są. W regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na
  lata 2007 – 2013 /projekt/ dopisano do drogi nr 16 i drogi E 77 własnie drogę nr
  51 jako drogę wymagającej pilnej modernizacji i jednoczesnie strategicznej dla
  rozwoju regionu. Zgłoszona też została pierwsza interpelacja poselska w sprawie
  przyśpiezenia modernizacji drogi nr 51. Ustalane są też następne działania
  parlamentarzystów. Dziwią mnie wypowiedzi typu xx, powinnismy raczej rzeczowo
  dyskutować na temat metod dalszego lobbingu na rzecz modernizacji 51.

 3. RAdii (Odpowiedz na ten komentarz) Dodano: sobota, 15.04.2006 O godzinie: 17 : 39

  Tak rozmowa emoticon pogadać każdy
  lubi… a moze jakieś konkrety? emoticon

 4. Jack (Odpowiedz na ten komentarz) Dodano: sobota, 8.04.2006 O godzinie: 12 : 50

  Droga powstanie za 20 lat napewno tylko tyle trzeba poczekac a jak narazie to
  oni wola ja łatac dzura na dzuze wiecej kasy wysaja na łatanie niz na kawałek
  nowego sfaltu!!!

 5. Wojtek (Odpowiedz na ten komentarz) Dodano: poniedziałek, 3.04.2006 O godzinie: 20 : 45

  Nasi mówią, że nie ma pieniędzy na drogi, że zabrakło, w Unii odwrotnie, że nie
  potrafimy wydać i 500 mln euro może przepaść…..chore to wszystko. Dróg jak nie
  był tak nie ma, auto można sobie na 51 połamać.


0

Pamiętaj! Dodając komentarz odpowiedasz za jego treść!